Optymalizacja konwersji i jej podstawy – jak zwiększyć liczbę sprzedaży lub leadów?

Optymalizacja konwersji (CRO) jest zestawem praktyk, pozwalającym zmaksymalizować skuteczność cyfrowych działań marketingowych. Polega na testowaniu, analizowaniu i ulepszaniu elementów strony internetowej w celu zwiększenia współczynnika konwersji, czyli przekształcenia odwiedzających w klientów lub leady. Dzięki odpowiedniemu wdrożeniu tych taktyk będziesz w stanie zapewnić wyższy poziom zaangażowania klientów i uzyskać większy zwrot z każdej kampanii.

Podstawy optymalizacji konwersji – od czego zacząć?

Optymalizacja konwersji pozwala zwiększyć konwersję na stronie internetowej, a zatem najbardziej pożądane działanie na stronie. Aby rozpocząć ten proces, należy zdefiniować cele na podstawie rzeczywistych danych zebranych z narzędzi analitycznych. Wyzwanie więc polega na tym, że trzeba korzystać z tego, co wygenerował nasz biznes, a nie bazować na założeniach dotyczących preferencji i zachowań użytkowników.

Na podstawie zebranych danych, specjalista z Sempai odpowiedzialny za CRO, tworzy hipotezy na temat tego, dlaczego niektóre podstrony w witrynie są bardziej efektywne niż inne, identyfikując potencjalne przyczyny niższej konwersji klientów na leady/sprzedaż itp. Kolejnym krokiem są eksperymenty wykonywane za pomocą testów A/B z wykorzystaniem kilku różnych adresów internetowych. Wynikiem wszystkiego jest wniosek, który pokazuje czy dana hipoteza się sprawdza. Jeśli okazuje się, że tak, zostaje ona wprowadzona do kampanii reklamowej.

Co pozwala zwiększyć konwersję? Na czym należy się skupić w CRO?

Optymalizacja współczynnika konwersji może obejmować wiele aspektów, takich jak elementy designu, copywriting, układ i struktura treści, komunikaty i call-to-action (wezwania do działania). Rozumiejąc, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją stroną – co im się podoba, a co nie – możesz wprowadzić drobne zmiany, które doprowadzą do znacznej poprawy ogólnej wydajności.

Najprościej jest zacząć od ogólnych czynników, takich jak poprawa doświadczenia użytkownika (UX) na stronie internetowej lub w aplikacji. Poprawa UX polega na zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją stroną/aplikacją i wprowadzeniu zmian, które ułatwią spełnienie celu – doprowadzenie klienta do koszyka zakupowego czy przekonanie do podjęcia jakiegoś działania.

Generalnie, im przyjemniejsze dla danego odbiorcy jest doświadczenie na stronie, tym łatwiej będzie doprowadzić go do celu. Może to być np. skrócenie czasu ładowania strony, reorganizacja układu treści dla lepszej czytelności, wykorzystanie elementów wizualnych, takich jak obrazy czy filmy, aby wyraźnie podkreślić kluczowe komunikaty, uproszczenie procesów kasowych, np. dodanie funkcji zakupu jednym kliknięciem itp.

Bardziej zaawansowane działania polegają na dogłębnym sprawdzeniu zachowania swoich odbiorców. Można prowadzić ankiety, jak i wywiady, które pozwolą dotrzeć do wniosków pomocnych w tym procesie. Zaleca się zbadanie czy grupa docelowa podejmuje działania w sposób impulsywny, czy bardziej przemyślany i powolny – to pozwoli dostosować poszczególne elementy strony docelowej lub produktowej w najbardziej adekwatny sposób. Niektóre rzeczy ze strony należy usunąć, inne przearanżować, a następnie zamienić innymi. Dodawanie kolejnych elementów często daje odwrotny skutek do oczekiwanego.

Ważne jest tworzenie opcji personalizacji na podstawie danych zebranych z narzędzi analitycznych – dawanie klientom tego, czego chcą i wtedy, kiedy tego potrzebują, pomaga zwiększyć poziom zaangażowania, co z czasem prowadzi do zwiększenia możliwości sprzedaży.